Organisatie

Vrijmetselaars komen samen in regionale afdelingen die Loges worden genoemd. Hier gaan zij tot de arbeid over en delen zij hun opgedane ervaringen met elkaar. Het delen van ervaringen, ideëen en gedachten leidt tot reflectie en vergroot niet alleen de kennis maar ook het begrip en de inleving in de andere mens.

De gewone Vrijmetselarij kent drie graden: Leerling, Gezel en Meester. Het nieuw ingewijde lid begint als Leerling en wordt doorgaans na een jaar bevorderd tot Gezel, en nog eens een jaar later tot Meester Vrijmetselaar. Behoudens deze indeling bestaan er binnen de Vrijmetselarij nog andere riten, ingedeeld in 33 graden (de zgn. Schotse Ritus).

Elke Loge wordt door een verkiesbare Voorzittend Meester geleid. Loges groeperen zich in een Grootloge, meestal per land of per taalgebied. Zo valt de Loge Anna Paulowna onder het Grootoosten der Nederlanden, waarvan het hoofdbestuur in Den Haag zetelt. De Grootloge staat onder de leiding van een verkiesbare Grootmeester.

 

Werkwijze

In de Loge wordt tijdens de wekelijkse bijeenkomst, Comparitie genaamd (van het Latijnse "comparere": bijeenkomen), meestal een onderwerp van levensbeschouwelijke of culturele aard besproken door een van de leden. Men noemt dit een Bouwstuk. Na afloop van het Bouwstuk volgt een nabespreking, waarin door de aanwezige Broeders van gedachten wordt gewisseld. De bedoeling hiervan is niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om de verschillende meningen met elkaar te vergelijken en daarvan te leren.

Tijdens de meer rituele bijeenkomsten, Open Loges genoemd, vinden de officiële gebeurtenissen plaats. Bij voorbeeld inwijdingen en bevorderingen, en het openen en sluiten van het verenigingsjaar. Dat zijn feestelijke avonden waarbij de Broeders traditioneel gekleed gaan in rokkostuum. Daarbij dragen zij de kenmerkende vrijmetselaars-attributen schootsvel en witte handschoenen. De "geheime" ritualen dragen bij tot een extra diepe beleving van de avond.

Elke vrijmetselaar is niet alleen lid van zijn eigen Loge, maar per definitie van de kring van vrijmetselaren die de gehele wereld omspant. Zo is hij altijd welkom bij andere Loges, waar ook ter wereld. Daardoor werkt de Vrijmetselarij vanzelf aan internationale contacten en wederzijds begrip.

 

Geschiedenis

Er bestaat geen officieel document omtrent de juiste datum waarop Vrijmetselarij is ontstaan. De eerste Grootloge is op 24 juni 1717 te Londen opgericht in herberg ‘The Goose and Gridiron’. Deze datum is aangenomen als het begin van de huidige wereldwijde Vrijmetselarij. Vanuit Engeland verspreidde de beweging zich over het Europese vasteland en de Verenigde Staten, en over de rest van de wereld.

In 1734 werd de eerste Nederlandse loge gevormd. In 1756 besloten elf loges tot hechte samenwerking, en daaruit onstond de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, opgericht 26 december 1756. Deze orde is erkend door de Britse grootorde, de United Grand Lodge of England. In 2006 is het 250-jarig bestaan in heel Nederland gevierd.

Er zijn nu in Nederland ongeveer 150 loges in 80 plaatsen en de Orde telt zo'n 6.000 leden. De loges op Aruba en de Antillen, in Suriname, Zimbabwe en 1 loge in Zuid Afrika behoren vanouds ook tot de Nederlandse Orde. Sinds 2005 is er ook een "Nederlandse" Loge in Bangkok. In de hele wereld zijn ongeveer 5 miljoen vrijmetselaren.

  • Sitemap
  • Bezoekers vandaag: 19
  • Bezoekers totaal: 23713
  • Laatste wijziging: 12-01-2018