Van ruwe steen naar bouwsteen

In oude tijden werd een steen als draagster van een spiritueel bezielde kracht vereerd. Stenen voor een bouwwerk moesten destijds uit de rots gehouwen worden voordat zij gebruikt konden worden bij de bouw. Alleen die stenen werden waardig bevonden die in de juiste vorm bewerkt waren, want die waren geschikt om gebruikt te worden bij de bouw van de tempel. De Steen, een beeld van de aarde, neemt door toedoen van de actieve mens de vorm aan van een kubus. Dat beeld geldt ook voor de mens die naar volmaking streeft. De identificatie van de ingewijde met de onbehouwen steen, zin- speelt op de mens die zich nog niet bewust is van zijn essentie. Door te werken aan zichzelf vordert de mens van ruwe steen naar kubieke steen. De mens draagt door ervaringen in zijn leven bij tot bewerking en verbetering van de wereld en daarmee aan zijn plaats in de samenleving.

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn eigen plek – in de samenleving in te kunnen nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk. Vrijmetselen is eenvoudig gezegd weinig anders dan streven naar een betere wereld door te beginnen met jezelf.

De Vrijmetselarij is daardoor niet meer en niet min­der dan een plek waar mensen aan zichzelf kunnen werken, waar ze zichzelf kunnen zien als een ruwe steen waaraan ze net zo lang kunnen beitelen totdat ze zichzelf kunnen beschouwen als een goede bouw­steen voor het gebouw van de betere mens­heid, de ‘tempel der vervolmaking’. Vrijmetselaren zoeken naar zichzelf, hopen zichzelf te vinden door aan zichzelf te wer­ken in de loge, de werkplaats, zeg maar. Men raakt dus nooit uitgeleerd en dat is maar goed ook, anders zou het lidmaatschap van deze broederschap gaandeweg haar nut verliezen.

 

Rituelen

Conform de mores geven vrijmetselaren zich achter gesloten deuren geregeld over aan allerlei betekenisvolle rituelen. Die rituelen hebben niets onaangenaams voor degenen die ze ondergaan en evenmin voor degenen die erbij aanwezig zijn. De ri­tuelen zijn bedoeld om de deelnemers iets te laten meemaken, waardoor ze aan het denken worden gezet. Wij helpen daarbij door ze te verrassen met rituelen. Door onbevangen de rituelen te ondergaan is het effect daarvan des te groter.

Een vrijmetselaar verricht als lid van een loge ar­beid in het licht van een hoger beginsel, de Opperbouwmeester des Heel­als. Voor de een kan dat de samenhangen­de krachten van de natuur zijn, voor de ander het diepste in zichzelf waarnaar hij op zoek is en voor weer een ander God of Allah. Dogma’s bestaan niet binnen de Vrijmetse­larij, al moeten wij ons ook daarin voortdurend oefenen. Zoals trouwens het hele leven één grote oefening is. Maar als iemand niet iets heeft dat hij als hoger beginsel in zijn leven accepteert, zal het moeilijk zijn onze rituelen en symboliek te volgen.

  • Sitemap
  • Bezoekers vandaag: 18
  • Bezoekers totaal: 23712
  • Laatste wijziging: 12-01-2018