Onze oude beginselen

Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, welke zich openbaart in een voortdurend streven van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk peil. Zij vindt haar toepassing in de beoefening van de hoogste levenskunst.

De Orde, zelfstandig deel van de broederschap der Vrijmetselaren verspreid over het oppervlak der aarde, stelt zich ten doel een gemeenschappelijk middelpunt te zijn voor de beoefening van die levenskunst en streeft naar de veelzijdige en harmonische ontwikkeling van de mens en de mensheid.

Zij gaat uit van een vast vertrouwen in de werkelijkheid ener geestelijke en zedelijke, de mens en de mensheid voortstuwende wereldorde.

Zij neemt voorts als grondslag aan de erkenning van:

  • de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid;
  • ieders recht zelfstandig te zoeken naar waarheid;
  • ’s mensen zedelijke verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten;
  • de gelijkheid vin wezen van alle mensen;
  • de algemene broederschap der mensen;
  • ieders plicht om met toewijding te arbeiden aan het welzijn der gemeenschap.

 

De Orde tracht haat doel te bereiken door haar inrichting en de onderlinge verhoudingen in haar midden te doen beantwoorden aan de in Artikel 2 omschreven beginselen en door de maatschappij van deze beginselen te doordringen.

Zij arbeidt daartoe eensdeels op de haar eigen wijze met behulp van symbolen en ritualen als vertolking van idealen en gedachten, uitingen van de hoogste levensgeest, anderdeels door te bevorderen alles wat geestelijk armoede, zedelijke en stoffelijke ellende kan doen verkeren in geestelijke en zedelijke rijkdom en stoffelijke welstand.

Zij kweekt verdraagzaamheid, bevordert naastenliefde, zoekt op, wat mensen en volken vereent, tracht weg te nemen, wat de geesten en gemoederen verdeelt en brengt tot hogere eenheid door het bewustzijn levend te maken van de allen verbindende broederschap.

Zij eist gehoorzaamheid aan de wetten des lands.

  • Sitemap
  • Bezoekers vandaag: 11
  • Bezoekers totaal: 24201
  • Laatste wijziging: 12-01-2018