De Vrijmetselarij

De Vrijmetselarij is een wereldwijde broederschap waarvan de leden, allen mannen, zich oefenen in de "Levenskunst". Zij proberen te werken aan een betere wereld, te beginnen bij zichzelf. In veelal wekelijkse bijeenkomsten wordt aan de eigen ontwikkeling van de persoon op alle gebieden gewerkt. Binnen de Vrijmetselarij wordt de mens gezien als een ruwe steen die bewerkt wordt tot een volmaakte kubus.  Dit stelt op symbolische wijze voor hoe elke vrijmetselaar aan zichzelf werkt. Die kubus moet een plaats krijgen in de bouw aan een optimale maatschappij, niet alleen binnen de Loge, maar binnen de gehele samenleving. Om dit streven te bereiken hanteren vrijmetselaren ritualen en symbolen.

Over de tijdens de bijeenkomsten gebruikte ritualen weiden wij hier niet uit. De Vrijmetselarij is een typisch inwijdingsgenootschap; het ondergaan van de rituele handelingen en de bijbehorende sfeer zijn een sterk individuele ervaring, die niet in teksten kan worden weergegeven. Men noemt dit wel de geheimzinnigheid van de Vrijmetselarij, maar in feite kan elke belangstellende bij elke Loge alle informatie krijgen die hij wenst.

Deze vermeende geheimzinnigheid, samen met de door sommige vrijmetselaren verkondigde mythische geschiedenis, heeft ervoor gezorgd dat de vrijmetselarij onderwerp van vaak fantastische speculaties is geworden. Zo zouden vrijmetselaren in het geheim belangrijke politieke en financiële beslissingen regelen. In werkelijkheid zijn politiek en religie gespreksonderwerpen waarover binnen de Loges zelden worden gediscussieerd.

 

Klik hier om verder te lezen

  • Sitemap
  • Bezoekers vandaag: 16
  • Bezoekers totaal: 24204
  • Laatste wijziging: 12-01-2018